logo3.png

07.03.16 | Проект “ Подобряване на производствения капацитет на Ватек ООД ”

Ватек ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1068-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Ватек ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на стойност: 665 000.00 лв., от които 465 500.00 лв. европейско и 199 500.00 лв. национално съфинансиране.Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на фирмата, чрез подобряване на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективността, което ще се постигне чрез закупуване на съвременно автоматизирано високопроизводително оборудване. В резултат на проекта ще се увеличи производствения капацитет на фирмата и обема продукция, ще се оптимизира производствения процес и ще се намали себестойността на продуктите; ще се подобри ресурсната ефективност в производството и мн.др. Тръжна документация по процедура избор с публична покана с предмет: „Закупуване на технологично оборудване за Ватек ООД“

Warning: Creating default object from empty value in /home/watecbgc/public_html/modules/mod_roknewspager/lib/helper.php on line 356

Warning: Creating default object from empty value in /home/watecbgc/public_html/modules/mod_roknewspager/lib/helper.php on line 356

Warning: Creating default object from empty value in /home/watecbgc/public_html/modules/mod_roknewspager/lib/helper.php on line 356

Warning: Creating default object from empty value in /home/watecbgc/public_html/modules/mod_roknewspager/lib/helper.php on line 356

02.11.21 | Проект "Подкрепа за малки предприятия"

ВАТЕК ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.089-0017-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия...
Още...

01.07.16 | Отваряне на получените оферти на 08.07.16 г.

Сесията по отваряне на получените оферти във връзка с провеждане на процедура „избор...
Още...

01.07.16 | Публична покана за набиране на оферти

Във връзка с изпълнение на проект, финансиран с договор Договор № BG16RFOP002-2.001-1068-C01, ...
Още...

07.03.16 | Проект “ Подобряване на производствения капацитет на Ватек ООД ”

Ватек ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1068-C01, наименование: „Подобряване на производствения...
Още...
Този сайт използва бисквитки. В съответствие с GDPR, моля, запознайте се с условията ни за защита на личните данни.